Functietitel Eenheid Reageren voor
Afstudeeropdracht onderzoek diversiteitbeleid bij het team Personeel en Organisatie Bedrijfsvoering 13-06-2016
Communicatieadviseur Bestuurs- en Concernzaken - Communicatie 14 juni 2016
Trainee bij Talentenregio Talentregio 8 juni 2016
Technisch manager Wegen en Kanalen 10 juni 2016
Stageopdracht eenheid Wegen en Kanalen Wegen en Kanalen 01-06-2016
Stageopdracht bij eenheid Publieke Dienstverlening Publieke Dienstverlening 01-06-2016
Stageopdracht communicatieplan subsidieverlening Publieke Dienstverlening 01-06-2016
Stageopdracht bij de Statengriffie Griffie 1-6-2016
Stage- of afstudeermogelijkheden? Provincie Overijssel